sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Anunt

Arhiepiscopia Clujului va organiza sâmbătă, 31 ianuarie 2015, o seară în memoria vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Evenimentul va avea loc, de la ora 17, în muzeul din subsolul catedralei din centrul Clujului și își propune să comemoreze personalitatea marelui ierarh, la împlinirea a patru ani de la trecerea sa la cele veșnice. Mai multe despre noi puteti citi aici si aici

marți, 27 ianuarie 2015

Oportunistul

Un bilet pe masa din bucatarie :
" Dragii mei Optimisti, Pesimisti si Realisti ,
In timp ce voi va certati , incercand sa demonstrati daca sticla este pe jumatate plina sau goala , eu am baut-o .
Oportunistul "

 Mai multe despre noi puteti citi aici si aici!

marți, 20 ianuarie 2015

Mai multe despre noi puteti citi aici si aici!

luni, 5 ianuarie 2015

In ajunul Bobotezei


Potrivit învățăturii Sfinților Părinți, “firea apei celei sfinte este ca să spele și trupul și sufletul, să-l sfințească, să-l înnoiască și SĂ-L FACĂ FIU AL LUI DUMNEZEU”.

 Mai multe despre noi puteti citi aici si aici!

Cuvinte mantuitoare

Cuvinte mântuitoare
Stareţul Tadei de la Vitovniţa
„Cel mai însemnat lucru în viaţa duhovnicească, este, cred, paza păcii inimii. Să nu vă tulburaţi cu nici un chip. În inimă trebuie să domnească pacea, liniştea, tăcerea, liniştirea. Vălmăşagul gândurilor este starea duhurilor căzute (dracii, duhurile care au căzut de la Dumnezeu). Mintea noastră dară, se cere să fie adunată, unită, atentă. Numai în mintea unită se poate sălăşlui Dumnezeu Cel Unul”.
„Uneori mă întrebam în cuget: Ce vrei? Ţi-e foame? Ţi-e sete? Eşti gol, desculţ, bolnav? Dumnezeu ne-a dat totul, ce mai vrei? Şi totuşi, sufletul meu era mâhnit şi căuta ceva care să-l mângâie, dar nu era nimeni care să-i aducă alinare. Am mers la unii duhovnici, am căutat sfat, dar nici asta nu mi-a folosit. A fost aşa până când am citit Calea mântuirii de Sfântul Teofan Zăvorâtul şi Domnul a ajutat. Când nu este nici un om care să ne mângâie, atunci Domnul vine să aducă bucurie în suflet şi printr-o carte”.
„Pe EL trebuie să-L avem în cuget când ne trezim, când ne culcăm, la muncă, la masă, sau când ne plimbăm. Domnul este pretutindeni şi în toate”.
„Pasul cel dintâi către părtăşia cu Dumnezeu este deplina încredinţare de sine în mâinile lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu este Cela ce lucrează , şi NU omul”.
„Părtăşia cu Dumnezeu înseamnă: Dumnezeu să se sălăşluiască în noi; cu El să se înveşmânteze sufletul nostru şi El să ne călăuzească cugetul, voia şi simţirile. Atunci, noi suntem, de bună voie, armă în mâinile Sale - El ne va mişca gândurile, dorinţele, simţămintele, în cuvintele şi lucrarea noastră”.
„În purtarea cu oamenii trebuie să fim buni, blânzi, îngăduitori”.
„Omul care poartă în sine Împărăţia lui Dumnezeu răspândeşte în jur gânduri sfinte, gânduri dumnezeieşti. Împărăţia lui Dumnezeu făureşte în noi atmosfera Împărăţiei Cerurilor, spre deosebire de atmosfera de iad a cugetului, pe care o răspândeşte în jur omul ce poartă în inima sa iadul”.
„În cel lipsit de ascultare nu se va sălăşlui Împărăţia lui Dumnezeu, căci acesta va voi întotdeauna să facă voia lui şi nu voia lui Dumnezeu”.
„Sufletul care a căzut în cercul vălmăşagului gândurilor, în atmosfera iadului, sau care doar s-a atins de ea, încearcă chinuri drăceşti. De pildă, citim ziarele sau ne plimbăm pe străzi şi apoi, dintr-odată, simţim că s-a tulburat ceva înlăuntru, în sufletul nostru, simţim un gol, o mâhnire. Aceasta se întâmplă din pricină că, citind diferite lucruri, am pierdut concentrarea, mintea unită, ne-am împrăştiat, şi atmosfera iadului se pogoară asupra noastră”.
„Dacă veţi pune mâna pe inimă şi veţi fi sinceri cu voi înşivă, veţi înţelege că sunteţi mai mici decât multe făpturi. Luaţi aminte la albină cum zoreşte şi trudeşte. Se dăruieşte fără cruţare şi fără oprelişti. Albina trăieşte, cu totul, o lună, şi adesea piere muncind, pe câmp, şi nu se mai întoarce la stupul ei. Şi cât se gândeşte omul la sine şi cât îşi plânge de milă. Sau priviţi furnica cum nu osteneşte să poarte neîncetat ceva. Iar atunci când îi cade sarcina, o ridică şi îşi continuă munca cu răbdare. Iar noi, dacă nu apucăm imediat ceva de luat în mâini, ne luăm degrabă mâinile de pe acel lucru”.
„Cei ce nu sunt credincioşi doresc să ajungă la desăvârşire în cele materiale ale vieţii”.

De la Cluj

Off the Wall – un restaurant altfel, la Cluj

 
Doi canadieni şi-au deschis un restaurant aparte în Cluj. Off the Wall e numele  şi off the wall e şi conceptul prin care restaurantul din Piaţa Muzeului se remarcă pe piaţa clujeană.
IMG_4480
Off the Wall este un restaurant unde sunt aşteptaţi atât studenţii, cât şi cei care vor să ia masa într-un local plăcut, cu o atmosferă prietenoasă, caldă şi, mai ales, într-un spaţiu în care nu se fumează.
downstairs off the wall
Originalitatea restaurantului vine prin conceptul altfel prin care se remarcă. În restaurant veţi descoperi, pe lângă meniul care se schimbă în funcţie de sezon, de bucatele ieşite din comun faţă de ce ne-au obişnuit restaurantele clujene, o bucătărie deschisă, în care bucatele proaspete de la producătorii locali se transformă în mâncăruri pentru toate gusturile şi un personal mai mult decât prietenos. De asemenea, clujenii sunt aşteptaţi să descopere o selecţie delicioasă de vinuri româneşti.